Forside /  Tips for riktig vedfyring

Tips for riktig vedfyring

Å fyre med ved gir både varme og kos i hjemmet. Men det er noen kjøreregler det er greit å vite om for maksimal effektivitet og hygge. Riktig vedfyring er avhengig av flere faktorer; både å bruke tørr og riktig ved, å fyre opp riktig, og ikke minst å ha tilstrekkelig lufttilførsel.

Riktig vedfyring er avhengig av flere faktorer; både å bruke tørr og riktig ved, å fyre opp riktig, og ikke minst å ha tilstrekkelig lufttilførsel. Gjøres det feil, vil det brenne dårlig og veden vil avgi sot – som i verste fall kan føre til pipebrann.

De fleste av oss har erfart at det ikke alltid er like enkelt som vi tror å få fyr i ovnen eller peisen – ikke minst i forbindelse med hytteturer. En iskald hytte skal varmes opp, gjerne så fort som mulig, og fortvilelsen er desto større når det slukner gang etter gang. For ikke å si at vi røykelegger hytta hver gang vi åpner ovnsdøra for å blåse i glørne…

 

Riktig ovn

For deg som ikke allerede har en vedovn i stua, starter vi med viktighetene i å velge et riktig produkt i forhold til oppvarmingsvolumet og husets evne til å ventilere. Du kan risikere å kjøpe ovn og oppdage at det blir altfor varmt når den er i bruk. Selv om våre ovner og peiser er som møbler å regne, er det greit at ovnen faktisk også kan brukes!

Nyere boliger er i dag svært energieffektive og tette, mens eldre bygg naturlig nok er mer trekkfulle og gjerne utstyrt med mekanisk ventilasjon med tilførsel av luft gjennom veggventiler og spalter over vindu. I tillegg er det avtrekksvifter som suger den brukte innelufta ut av huset fra kjøkken og bad.

Dette er to ytterpunkter som har direkte innvirkning på hva som er riktig type ovn for akkurat din bolig, og en tur innom din nærmeste Ildstedet butikk er en god start.

Våre rådgivere vil gi deg sine anbefalinger, og det finnes en rekke ulike modeller å velge i, uansett behov!

 

Sjekk at veden er tørr

Skal du få en optimal forbrenning, er det svært viktig å bruke tørre vedkubber.

Bruker du ved med mer enn 20 prosent fuktighet, blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store enn ved tørr ved. Sot som legger seg både på vinduene på ovnen og i pipa.

Det er flere måter å sjekke om veden er tørr på. For det første skal den veie lite og ha dype sprekker. Slår du to vedkubber mot hverandre, skal du høre en viss klang om den er skikkelig tørr. Nærmest som når et balltre treffer en ball.

Er du fortsatt usikker, kan du smøre inn noen dråper Zalo i den ene enden av kubben og blåse hardt i den endre enden. Tørr ved slipper gjennom luft, og det vil forhåpentligvis skumme av såpen.

 

 

Slik tenner du opp

Når du skal tenne opp, legger du de tørre vedkubbene nederst, deretter en blanding av opptenningsved og til sist 2-3 opptenningsbriketter øverst. Med opptenningsved, menes små kubber/fliser med  2-4 centimeters tykkelse. Men husk at luft er helt avgjørende for en god og miljøvennlig opptenning, beregn derfor gjerne én centimeter mellom hver pinne.

Her er det mange som gjør motsatt; med opptenningsbriketter underst, deretter opptenningsved og vedkubber øverst – såkalt ”bottom up”. Det fungerer som regel også greit, men vi anbefaler helt klart ”top down”-opptenning, som gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første forsyningen av ved varer lengre.

 

Raskere oppvarming

Hva er det som gjør disse forskjellene? Først og fremst gir det raskt høy temperatur og raskere oppvarming av brennkammeret ved å fyre fra toppen  – som igjen er viktig for raskt å få god trekk i røykrøret og pipen og mer oksygen til flammene. Langsom opptenning og lav temperatur mangedobler mengden svevestøv.

Flammene på toppen sørger også for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.

Ved å bruke opptenningsbriketter, sikrer du rask nok antenning av opptenningsveden på toppen, og på den måten unngår unødvendig røyk i opptenningsfasen. Har du ikke opptenningsbriketter, kan du bruke bjørkenever. Det fungerer også å bruke eksempelvis avispapir. Ulempen er imidlertid at papir lager mye aske og bidrar til mer sot. Bruker du glanset papir, vil du slippe ut mye røyk og gass, og det bør unngås.

Før du tenner opp, er det viktig å åpne ovnens lufteventiler. Når det har tatt fyr, kan du sette døren på gløtt i opptil 5 minutter, til det brenner godt. Har du ovn med glass i døren, er en grei tommelfingerregel at du kan lukke døren når glasset blir for varmt til å ta på.

Sørg for nok luft

Å sørge for at det  kommer nok luft inn i huset, er helt avgjørende for en god forbrenningsprosess. Husk at kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Er huset eller hytta veldig godt isolert kan det også være en idé å åpne et vindu – selv om det kan virke litt selvmotsigende når man skal fyre opp i ovnen for å få opp varmen.

Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned.

Men det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme. Når veden avgir blå flammer, er det et tegn på optimal forbrenning. Gule flammer inneholder mer sot og partikler, mens bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler!

Anbefalt minimum for ventilasjon i småhus, er en halv utskiftning i timen. I mange boliger er imidlertid utskiftningen vesentlig mindre, som vil kunne påvirke forbrenningen. Årsaken er ofte at man i boliger med ventiler i vegger eller spalter over vinduene stenger dem om vinteren fordi man opplever trekk og kaldras. Hvis man deretter glemmer å åpne ventilene igjen ved oppfyring, vil det gå utover luftskifte og inneklima.

Når skorsteinen blir varm, vil du oppdage at lufttrekket øker. Det kan derfor være greit å redusere tilførselen av luft når det brenner friskt, men det blir mer røyk om du stenger igjen for mye. Her må du med andre ord observere flammene. Når du har gjort det noen ganger, går opptenningen som regel både raskt og automatisk.

 

Rentbrennende ovner

Når  veden gradvis antenner, vil mengden røykgasser fra veden øke. Ovner fra Ildstedet er såkalte rentbrennende ovner, som betyr at brennkammeret er utformet på en måte at røykgasser og sotpartikler brenner opp før det kommer ut i pipeløpet. Dermed reduserer forurensende utslipp. Denne prosessen kommer i gang når vedovnen eller peisen blir varm.

En moderne, rentbrennende ovn har en virkningsgrad på 75-80 prosent, som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket. Det gir svært god økonomisk fyring!

Virkningsgrad vil si hvor mye av vedens energi som overføres til omgivelsene i form av varme. Innen myndighetene innførte krav om rentbrennende ovner i de norske hjemmene, hadde de gamle ovnene en virkningsgrad på om lag 40 prosent. Det vil si at svært mye av varmen gikk rett ut gjennom pipa.

Vi fyrte med andre ord for kråka!

 

Jøtul F 130-serien er A+ merkede og energieffektive peisovner

Et par store vedkubber

Om du følger anvisningen over, og tenner opp med et par store vedkubber vil det første ilegget vare en times tid. Når dette er brent til glør kan du åpne døren forsiktig og legge på mer ved.

Et godt tips er å ha døren på gløtt et par sekunder før du åpner den helt. Da sørger trekket i pipa for at røykgasser fjernes fra brennkammeret og du unngår å få røyk ut i rommet.

Lykke til, og det er bare å komme innom en av våre butikker om du ønsker flere tips og gode råd!

Foto og tekst hentet fra www.ildstedet.no

Top